PS GROUP KAN PROCESSÄKERHET OCH RATIONELL RISKHANTERING!

Våra tjänster

PROCESS SAFETY GROUP SWEDEN AB – PS GROUP

PS Group erbjuder den skandinaviska marknaden kvalificerad rådgivning och utbildning inom riskhantering och processäkerhet. Våra specialisttjänster för processäkerhet innehåller så väl övergripande säkerhet som expertkunskap.

Tillsammans har våra medarbetare en lång och gedigen erfarenhet av branschen och en unik kompetens för riskhantering i industrin, vilket bl.a. innefattar dammexplosioner, brandfarliga varor och stöd i frågor som rör hela HSE-området (Health, Safety, Environment).

Vi ingår i samma koncern som Brandskyddslaget, Brandtec och RiskTec Projektledning och vårt huvudkontor ligger på Grynbodgatan 3 i Malmö.

PS Group kan processäkerhet och rationell riskhantering!

Med praktisk processäkerhet menar vi ett säkerhetsarbete som utgår från det egna företagets förutsättningar. Vi vet att de företag som har tagit ett helhetsgrepp lättare får genomslag med sitt säkerhetsarbete så väl internt som externt.

Genom en teknisk och organisatorisk säkerhetsgenomgång kan vi snabbt hjälpa till att identifiera ett företags styrkor och brister och ta fram en handlingsplan som stödjer företaget att arbeta långsiktigt med säkerhetsfrågorna. Det kallar vi ett modernt och praktiskt säkerhetsarbete!

Våra tjänster

Explosionsskyddsdokument enligt ATEX

Läs mer

HSE-resurs att hyra

Läs mer

Incident- och olycksutredning

Läs mer

Farlig verksamhet

Läs mer

Laglista, lagrevision och lagidentifiering

Läs mer

Rationell riskhantering

Läs mer

Samordnad riskanalys

Läs mer

Klassningsplaner

Läs mer

Övriga tjänster

Läs mer

Koncernbolag

PS Group ingår i samma koncern som Brandskyddslaget, Brandtec och Risktec.

Brandskyddslaget är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering.

 

BrandTec är ett konsultföretag som är specialiserat på systematiskt brandskyddsarbete, brandskyddsprojektering, brandlarm- och säkerhetssystem. De samordnar brandfunktioner och skapar ett effektivt brandsäkerhetsarbete som fungerar över tid.

 

RiskTec erbjuder ledningsstöd i projekt inom riskhantering, brandsäkerhet, personsäkerhet, arbetsmiljö, miljö/ekosystem och kvalitet.