PS Group i ny koncern

Utdrag ur artikel: 

Den 1 mars välkomnade Brandskyddslaget, Brandtec och RiskTec företaget Process Safety Group till koncernen.

Med det nya systerföretaget får nu bolagsfamiljen spetskompetens inom processäkerhet samt en plattform i södra Sverige.

- Vi kompletterar vår kunskapsbank, samtidigt som vi väver ihop våra nätverk och blir mer heltäckande över Sverige, menar Martin Olander, vd för Brandskyddslaget.

- Ja, vi ser möjligheter att dela med oss av vår expertis inom flera områden, där vi i systerföretagen har många gemensamma frågor.

Vår förhoppning är att parallellt fortsätta växa som företag, mycket tack vare koncernens redan etablerade kontakter och lokalkontor runtom i landet, säger Jan Nählinder, riskkonsult och vd för PS Group.

Det nya systerföretaget delar koncernens värderingar kring medarbetarägt företagande, genom en platt organisation där många får vara med och påverka – och ta del av framgångarna.

Gemensam drivkraft och eget ansvar

Samtliga systerföretag ser att det finns en större marknad att nå ut till. På vägen dit står de inför utmaningen att välja rätt frukter och inte plocka alla samtidigt, för att kunna fortsätta utvecklas och bli ännu bättre inom sina specialistområden.

- Jag brukar säga att vi inte ska erbjuda vad kunden efterfrågar, utan det han eller hon behöver. Det är vår strategi att lyssna, höra behoven, skapa förtroende och under processen lära känna flera i kundorganisationen. Ofta leder det till merförsäljning och långsiktiga relationer, säger Jan Nählinder, och understryker att koncernen också vill attrahera ännu fler medarbetare. Han är övertygad om att det runtom i landet arbetar konsulter som troligen lockas av tanken att gå in i ett mindre bolag och bli mer delaktiga.

- Då är vi rätt! poängerar Martin Olander. Här är man en lagspelare med driv och utvecklingsanda i en medarbetarskapskultur som grundar sig på eget ansvar.

Läs hela artikeln här.


PS Group kan processäkerhet och rationell riskhantering!

PS Group står för praktisk processäkerhet

Med praktisk processäkerhet menar vi ett säkerhetsarbete som utgår från det egna företagets förutsättningar.

Vi vet också att de företag som tagit ett helhetsgrepp och äger processen, lättare får genomslag med sitt säkerhetsarbete så väl internt som externt.

I verkligheten, särskilt på mindre och medelstora industrier, blir det ofta krav från myndigheter och försäkringsbolag som styr om inte företagen själva tagit detta helhetsgrepp. Konsekvensen kan vara utredningar som inte är en del i en helhet och att det blir svårt att investera i de åtgärder som ger bäst säkerhetshöjande effekt.

- Alla industrier kan få ordning på detta med enkla medel och lite fokusering!

Genom en teknisk och organisatorisk säkerhetsgenomgång kan vi snabbt hjälpa till att identifiera ett företags brister och styrkor.

Handlingsplanen som vi tillsammans tar fram hjälper företaget att arbeta långsiktigt med säkerhetsfrågorna vilket också möjliggör konstruktiva möten med myndigheter och försäkringsbolag.

Det kallar vi ett modernt och praktiskt säkerhetsarbete!

PS Group i korthet

Tillsammans har medarbetarna i PS Group unik kompetens inom områden som dammexplosioner, brandfarliga varor och riskhantering inom industrin.

Utöver detta har PS Group ett stort kontaktnät av kunder, branschorganisationer, standardiseringsgrupper, myndigheter och andra konsulter.

Vi har en tydlig fokusering på våra kärnkompetenser och kompletterar därmed andra konsulter som arbetar med industriell riskhantering.

Vi ger organisationer stöd med säkerhetsledning, framtagande av samordnad säkerhetsdokumentation, rationell riskhantering och safety audits.Tjänster

• Arbete i explosionsfarlig miljö

• CE-märkning

• Dammexplosioner

• Explosionsskyddsdokument enligt ATEX

• Föreståndare brandfarlig vara

• Klassningsplaner (Brännbart damm och Brandfarlig vara)

• Mätning (gas, ånga och flöde i rörledningar)

• Olycksfallsutredning

• Organisationsstöd

• Produktionstekniskt brandskydd

• Riskanalyser

• Safety Audits / Säkerhetsgranskning

• SIL-klassificering

• Säkerhetskultur

• Säkerhetsrapport enligt Seveso

• Test av damm

• Tillståndshantering enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor

• Tillståndgivarstöd (gasfrihetsförklaring, etc.)

• Utbildning

Vad är processäkerhet? From Wikipedia, the free encyclopedia: "Process safety focuses on preventing fires, explosions and accidental chemical releases in chemical process facilities or other facilities dealing with hazardous materials .........."