PS Group Academy erbjuder företagsanpassade processäkerhetsutbildningar

Vårt upplägg

Inlärning är en process och med hjälp av vår webbaserade utbildningsplattform har vi skapat utbildningar med inlärningsprocesser som innefattar flera olika inlärningsmetoder.

Varje deltagare får sin/sina utbildningar upplagda på vår utbildningsplattform och kan lätt logga in för att följa en utbildning.

Metod

  • Vi anser att utbildning är en pågående process som sker parallellt med utredningar, utveckling och normal produktion.
  • Vi har erfarna kursledare.
  • Vår utbildningsplattform möjliggör att lärprocessen kan pågå över en längre tid.
  • Utbildningarna är längdanpassade efter Era behov (halv-, hel- eller flerdagsutbildning).
  • Vi är helst hos Er med praktiska moment i Er verksamhet.
  • Våra utbildningar är anpassade efter de lagstiftningar, direktiv, standarder och rekommendationer som vi har spetskunskap inom, t.ex. Lag om skydd mot olyckor, Lag om brandfarliga och explosiva varor, Arbetsmiljölagen, Seveso, ATEX, Plan och bygglagen, ISO 31 000, m fl.

Vår intention är att det ska finnas ett större samspel mellan kursdeltagaren, utbildningen och företaget än vad som är vanligt i en traditionell företagsutbildning. Det är dessutom viktigt att deltagarna ges tillfälle att reflektera, både enskilt och i grupp, över utbildningens innehåll. Detta ger en bredare och en mer varaktig kompetenshöjning.