PS Group Academy erbjuder företagsanpassade processäkerhetsutbildningar


Just nu tar vi emot anmälningar till vår utbildning i Olyckfjärilsanalys! Utbildningen hålls i Malmö den 22 januari och föreläsare är Johan Ingvarson. Välkomna!


Vårt upplägg

Inlärning är en process och med hjälp av vår webbaserade utbildningsplattform har vi skapat utbildningar med inlärningsprocesser som innefattar flera olika inlärningsmetoder.

Varje deltagare får sin/sina utbildningar upplagda på vår utbildningsplattform och kan lätt logga in för att följa en utbildning. Se vår DEMO här.

Vår idé är att utforma företagsanpassade utbildningar utifrån ett antal grundmoduler, sammanställda i olika utbildningar, samt att varje utbildning innefattar kommunikation med andra deltagare och en kursledare. "Blended learning" är det engelska uttrycket.

Metod

 • Vi anser att utbildning är en pågående process som sker parallellt med utredningar, utveckling och normal produktion.
 • Vi använder oss av blended learning och/eller traditionell föreläsning.
 • Vi har erfarna kursledare.
 • Utbildningarna är längdanpassade efter Era behov (halv-, hel- eller flerdagsutbildning).
 • Vi är helst hos Er med praktiska moment i Er verksamhet.
 • Våra kurser är anpassade efter de lagstiftningar, direktiv, standarder och rekommendationer som vi har spetskunskap inom, t.ex. Lag om skydd mot olyckor, Lag om brandfarliga och explosiva varor, Arbetsmiljölagen, Seveso, ATEX, Plan och bygglagen, ISO 31 000, m fl.

Vår intention är att det ska finnas ett större samspel mellan kursdeltagaren, utbildningen och företaget än vad som är vanligt i en traditionell företagsutbildning. Det är dessutom viktigt att deltagarna ges tillfälle att reflektera i grupp över det de har fått lära sig under utbildningen för att ta del av varandras intryck och lärdomar. Genom att arbeta så ges kursdeltagaren möjlighet att se alternativa sätt att genomföra saker på och detta lägger grunden för att deltagaren, även efter utbildningen, kan fortsätta att arbeta med sin egen utveckling i samverkan med andra.

Blended learning  avser en blandning av olika lärmiljöer och kombinerar traditionella föreläsningsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Blended learning innehåller dock alltid vissa fysiska möten.

Fördelar med blended learning:

 • Kunskaperna förankras och fördjupas med hjälp av de verktyg som finns i respektive kursmodul på vår utbildningsplattform.
 • Olika individers inlärningsbehov kan tillgodoses, både direkt och över tid.
 • Öppnar för ett större samspel mellan kursdeltagaren, utbildningen och företaget.
 • Metoden ser till att kompetenshöjningen blir varaktig.
 • Ökad flexibilitet i utbildningen sparar tid.