Användning av processäkerhetsindikatorer - ny rapport!

2018-09-17   Permanent länk


Författare: Anders Jacobsson och Johan Ingvarson, PS Group
Publicerad 2018, 25 sidor

Användning av processäkerhetsindikatorer innebär mätning av viktiga aspekter för processäkerheten i en verksamhet, och användning av resultaten för att hantera risker och förebygga olyckor. Rapporten redovisar resultat av en enkätundersökning och intervjuer bland IPS medlemsföretag, samt slutsatser och rekommendationer. Målet har varit att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt processäkerhetsindikatorer används i svensk processindustri. Läs mer på IPS hemsida.

Nyfiken på Johan Ingvarson? Lunds Tekniska Högskola har en intressant artikel om honom.


BRANDFARLIG VARA 2018 - Nu är programmet här!

2018-09-12   Permanent länk

Välkommen till konferensen BRANDFARLIG VARA 2018 den 27-28 november på Malmö Börshus. Program och formulär för anmälan finner ni på konferensens hemsida.

Väl mött i Malmö!


Välkommen till Brandskydd 2018 i Stockholm 13-14 november

2018-08-29   Permanent länk

De senaste åren har det varit högkonjunktur inom byggbranschen och det finns många aktörer som är med och påverkar besluten under och inför byggprocessen. Under konferensens två dagar finns det möjlighet att lyssna på föredrag, nätverka, diskutera nyheter från branschen och utbyta erfarenheter. 

Jan Nählinder, PS Group talar på tisdagen om Verksamhetsklass 6, en kvarleva från 40-talet för framtiden.

Gå in på Brandskydd 2018 för mer information och anmälan.


Johan Ingvarson ny lärare för IPS riskanalyskurs

2018-08-27   Permanent länk

IPS styrelse har beslutat att utse Johan Ingvarson, Process Safety Group, som ny huvudansvarig lärare för IPS riskanalyskurs. Magnus Karlsson som varit uppskattad lärare för kursen under många år har bytt arbete och har därför inte möjlighet att fortsätta.

Kursen kommer från och med i höst att utökas från 1 till 2 dagar, för att ge mer tid för praktiska övningar. Preliminärt schema för höstens kurser finns i IPS kalendarium.


Rapport från ISHPMIE 2018 i Kansas City

2018-08-22   Permanent länk

Ken Nessvis föredrag "Metal dust explosions in Sweden" väckte intresse på årets International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions.

Konferensen är ett forum för explosionsexperter med deltagare från universitet, forskningsinstitut, konsultbolag, utrustningsleverantörer, försäkringsgivare och industrin. Konferensen var den 12:e i ordningen och samlade ca 200 deltagare.

Rolf Eckhoff, PS Groups processäkerhetspristagare förra året var på plats i Kansas City och syns på bilden nedan tillsammans med Ken och Johanna de Graal, RISE.

Nästa konferens 2020 går av stapeln i Braunschweig, Tyskland.


IPS Processäkerhetskonferens 9-10 oktober i Göteborg

2018-08-22   Permanent länk

Konferensen innehåller intressanta föredrag, sponsorutställningar och tillfällen till trevligt umgänge med nya och gamla branschkollegor. En av föreläsarna är Johan Ingvarson, PS Group. Johan ska prata om en studie som visar i vilken grad processindustrier använder sig av processäkerhetsindikatorer. Anmäl dig senast den 24/8 för att få ett reducerat pris på inträdet.

                                                   


Vårt kontor i Kalmar växer

2018-08-21   Permanent länk

Den 3 september får Lars Magnusson på vårt kontor i Kalmar en ny kollega då Johan Danielsson börjar hos oss på PS Group!

Johan är brandingenjör med erfarenhet från både förebyggande och operativt arbete på räddningstjänsten och som riskingenjör på ett internationellt försäkringsbolag.

Vi ser fram emot att ha Johan som medarbetare och önskar honom varmt välkommen!


Ken Nessvi till ISHPMIE i Kansas City

2018-07-31   Permanent länk

                                               

ISHPMIE (International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions) syftar till att ge möjlighet för forskare på explosionsfenomen och specialister på explosionsrisker att mötas och utbyta sina idéer och information. 

Ken Nessvi, PS Group, har blivit inbjuden att presentera en rapport om    metalldammexplosioner i Sverige som han har skrivit tillsammans med Lennart Evaldsson, PS Group.

ISHPMIE 2018 pågår under sex dagar (12-17 augusti) och föredraget står på programmet under förmiddagen den 17 augusti.


Aktuella lagändringar under sommar och höst 2018

2018-07-31   Permanent länk

De lagar som berörs är:

Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) som rör joniserande strålning

Ändringen börjar gälla 1 juni 2018

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

Ändringen börjar gälla 21 augusti 2018

Ny AFS som gäller Smittrisker (AFS 2018:4)

Ändringen börjar gälla 19 november 2018

Läs mer om dessa förändringar här.


Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor

2018-05-14   Permanent länk

MSBFS 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 juli och ersätter då MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

                                             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > 

Kategorier

Alla
Senaste nytt

Arkiv