Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor

2018-05-14   Permanent länk

MSBFS 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 juli och ersätter då MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

                                             


Inbjudan till utbildning i Bow Tie i Malmö den 17 maj

2018-05-01   Permanent länk

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen innehåller en introduktion till hur man kan använda en så kallad olycksfjäril (på engelska bow tie) som tillvägagångssätt när det gäller identifiering och hantering av verksamhetens risker. Olycksfjärilen bygger på användandet av barriärer, d.v.s. åtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna av oönskade händelser. Metoden erbjuder ett kraftfullt verktyg för att kommunicera riskerna till alla berörda på ett intuitivt och förståeligt sätt. Målet med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för och inspiration till hur olycksfjäril kan användas för att hantera och kommunicera verksamhetens risker.

Föreläsare är Johan Ingvarson, Process Safety Group.

Välkommen med en anmälan till utbildningen!

Hela inbjudan finns här.

       


Nyheter om lag och rätt

2018-04-27   Permanent länk

Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

Nu är vi välkomna att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor. Svaren ska vara inne senast den 30 juli 2018.

För att minska fyrverkeriolyckor föreslår MSB att införa tillståndsplikt för allmänheten att hantera raketer med styrpinne. Det görs genom att revidera författningen MSBFS 2016:3 om hantering av explosiva varor.

Länk: Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor


Förstärkning på Malmökontoret

2018-04-05   Permanent länk

                                                

Den 23 april ser vi fram emot att få välkomna Elisabeth Hellwer till PS Groups kontor i Malmö! Elisabeth är miljö-, arbetsmiljö- och riskkonsult med 10 års erfarenhet som EHS-samordnare på SYSAV Kemi. Hon har också erfarenhet av arbete på miljömyndighet och kommer att stärka upp vårt team som arbetar med HSEQ. 


Arbetsmiljöexpert i Borås

2018-04-05   Permanent länk

Till vår satsning på HSEQ har vi nu kopplat Lennart Evaldsson från Borås. Lennart är arbetsmiljöexpert med ca 25 års erfarenhet som inspektör på Arbetsmiljöverket, vilket givit honom en bred kunskap i arbetsmiljöfrågor. Lennart har dessutom arbetat med olycksutredningar de sista tio åren. Vi önskar Lennart välkommen till PS Group!

                                 


Pierre byter till PS Group

2018-04-04   Permanent länk

                                               

Vi är glada över att meddela att det från och med den 2 april står PS Group på Pierre Wahlqvists visitkort. Efter sju år på vårt systerföretag Brandskyddslaget byter han nu till PS Group för att bland annat arbeta mer mot processäkerhet inom industrin. 

I och med företagsbytet får PS Group en representant på plats i Stockholm och det blir enklare att samordna och utnyttja kompetensen mellan systerföretagen.

”Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att utöka mitt kompetensområde och att få fördjupa mig inom det som jag till stora delar jobbar med redan idag,” säger Pierre.

Övergången till PS Group sker successivt vilket innebär att pågående uppdrag i Brandskyddslagets regi slutförs av Pierre.

Är du intresserad av Brandskyddslagets tjänster inom brandskyddsområdet finns mer information här.


Nytt utbildningstillfälle för Olycksfjäril den 17 maj

2018-04-04   Permanent länk

Vi är glada och stolta över att vår utbildning i verktyget Olycksfjäril är så populär och utbildningstillfället den 26 april i Malmö är nu nästan fullbokat.

Vi har därför bestämt oss för att - den 17 maj - ha ytterligare en utbildning i Malmö. För information om utbildningen klicka här.

                                


Miljö och Arbetsmiljö blir en allt större del av vår verksamhet

2018-04-04   Permanent länk

Genom en strategisk satsning på erfarna konsulter med kunskap från industrin kan vi idag erbjuda tjänster som täcker in hela HSEQP*-området. Vi kan erbjuda ett resursstöd i allt från enskilda utredningar, samordning av riskhanteringsprocesserna till uthyrning av en hel HSE-funktion.

Vi är helt enkelt övertygande om att vi kan hjälpa våra kunder hantera sina risker smartare och mer kostnadseffektivt om vi ser helheten istället för bara enskilda sakområden och specifika lagstiftningar.

Hör av dig så pratar vi samordnad riskhantering!

*Health, Safety, Environment, Quality & Process safety


Vi behöver ditt medgivande

2018-04-04   Permanent länk

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig säker när du lämnar dina uppgifter (som t.ex. din mailadress) till oss. För att du i fortsättningen ska kunna vara med i vår sändlista och bl.a. få tillgång till vårt nyhetsbrev och få inbjudan till utbildningar behöver du – före den 25 maj 2018 – godkänna våra villkor enligt GDPR*. Det gör du genom att skicka ett mail med texten GDPROK till academy@psgroup.se.

Tack på förhand!

*GDPR, General Data Protection Regulation, ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL.

Länk till våra villkor finner du här.


Ny föreskrift gällande Skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), börjar gälla 2018-07-01

2018-04-04   Permanent länk

Sedan tidigare finns en föreskrift som gäller lagring av brandfarlig vara/spillolja i cistern på mer än 1m3. De kapitel som innehåller tekniska krav på cisterner och kontroller i den föreskriften har tagits bort. Sådan krav finns även i MSBs föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor och detta är ett sätt att undvika dubbelreglering.

- Det preciseras att tillsynsmyndigheten ska informeras skriftligen senast 4 veckor innan installation av en cistern påbörjas. Kopia på utförda kontroller - även periodiska kontroller - som utförts enligt föreskrifter meddelade av MSB ska bifogas.
- Krav på invallning i vattenskyddsområde (gäller redan)
- Kopia på utförda kontroller - även periodiska kontroller - som utförts enligt föreskrifter meddelade av MSB, ska ges in till tillsynsmyndigheten.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 

Kategorier

Alla
Senaste nytt

Arkiv