Frukostmöte i Malmö!

2019-03-14   Permanent länk


VÄLKOMMEN TILL SKOGSBRANDSSKYDD 2019 - 9-10 maj i Arlandastad

2019-02-19   Permanent länk

En nationell konferens och mötesplats där vi samlat representanter från Myndigheter, Försäkringsbolag, Skogsägare och skogsentreprenörer.

                            

De omfattande skogsbränderna som drabbade Sverige sommaren 2018 medförde inte bara enorma materialskador på skogen utan påverkade även stora områden och dess invånare. MSB uppskattade att omkring 25 000 hektar skog brann - det är en yta lika stor som 35 700 fotbollsplaner. Totalt brann skog ner till ett värde av nästan 1 miljard kronor under sommarens bränder. När bränderna rasade som värst deltog tio europeiska länder i släckningsarbetet.


Workshop om dammexplosioner

2019-01-18   Permanent länk

Workshop med diskussioner kring risken för dammexplosioner inom fastbränsleindustrin samt träbearbetande industrier med fokus på erfarenheter från inträffade incidenter och praktiska demonstrationer.

                    


Intressant artikel om processäkerhetsindikatorer!

2018-11-26   Permanent länk

Läs artikeln i Process Nordic 2018/10 https://www.processnet.se om Johan Ingvarsons, PS Group och Anders Jacobssons gemensamma arbete. Ni hittar tidningen en bit ner på sidan under Arkiv.

                              


Nu är det snart dags för konferensen Brandfarlig Vara 2018!

2018-11-08   Permanent länk

Brandfarlig vara 2018 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera. Hanteringen av brandfarlig vara och brandfarlig gas ökar i vårt samhälle samtidigt som regelverken ställer högre krav på företagen.

Inte anmäld ännu? Klicka på bilden och anmäl dig. Välkommen!


Brandskydd 2018 - Konferens i Upplands Väsby

2018-11-07   Permanent länk

Vem bestämmer vilket brandskydd vi skall ha i Sverige och vem sätter framtidens standarder för brandskyddet? Dessa frågor diskuteras på konferensen. Jan Nählinder, VD på PS Group talar under konferensens första dag om Verksamhetsklass 6 och han har ett konkret förslag på hur klassningen borde användas!


HSE Mötet 2019 - ny spännande konferens

2018-10-25   Permanent länk

Välkommen till Malmö Börshus den 31 januari 2019!

                                  
HSE-mötet är en kunskaps- och utbildningskonferens där vi ger dig underlag och tips på hur samordning kan ske inom dessa arbetsområden. En mötesplats där du som ansvarig har möjlighet att hitta samordningseffekter för att leda och utveckla arbetsuppgifterna inom arbetsmiljö-, säkerhet- och miljöområdet.

Klicka på bilden för att läsa mer och för att anmäla dig! Välkommen!


Ny medarbetare på Stockholmskontoret!

2018-10-24   Permanent länk

Den 5 november börjar Linda Berglund hos oss på Process Safety Group! Linda är utbildad Civilingenjör i kemiteknik med 20 års erfarenhet inom produktion. Hon har branscherfarenhet från processindustri, färgindustri och byggindustri och har arbetat med produktionsteknik, HSE-frågor, olycksfallsutredningar och riskhantering, som ingenjör och i ledande befattningar på produktionsanläggningar. Vi ser fram emot att få välkomna Linda till vårt team!


Inbjudan till utbildning i Olycksfjärilsanalys!

2018-10-15   Permanent länk

            

Efter vårens fullbokade utbildningar i Malmö erbjuder vi under hösten och vintern en möjlighet att gå denna uppskattade utbildning på olika platser i landet.

Tid och plats:
2018-12-03 9.30-15.30 Karlstad
2018-12-18 9.30-15.30 Stockholm
2019-01-22 9.30-15.30 Malmö

Föreläsare: Johan Ingvarson

Klicka på bilden för att läsa mer om utbildningen.


Användning av processäkerhetsindikatorer - ny rapport!

2018-09-17   Permanent länk


Författare: Anders Jacobsson och Johan Ingvarson, PS Group
Publicerad 2018, 25 sidor

Användning av processäkerhetsindikatorer innebär mätning av viktiga aspekter för processäkerheten i en verksamhet, och användning av resultaten för att hantera risker och förebygga olyckor. Rapporten redovisar resultat av en enkätundersökning och intervjuer bland IPS medlemsföretag, samt slutsatser och rekommendationer. Målet har varit att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt processäkerhetsindikatorer används i svensk processindustri. Läs mer på IPS hemsida.

Nyfiken på Johan Ingvarson? Lunds Tekniska Högskola har en intressant artikel om honom.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > 

Kategorier

Alla
Senaste nytt

Arkiv