Är du intresserad av industri och vill arbeta som konsult med HSE, riskhantering och processäkerhet?

Vi har mycket att göra och är i behov av att stärka vår organisation!

Sedan den 1 mars 2017 är PS Group en del av en företagsfamilj där också Brandskyddslaget, Brandtec och Risktec ingår. Läs en artikel om koncernen här.

Vi letar nu efter en eller flera personer med erfarenhet och ett gediget intresse av industriföretag och deras behov av stöd inom riskhantering och processhantering.

Vi finns idag i Skåne och Småland, men våra systerföretag finns i hela Sverige vilket gör att den geografiska placeringen är av mindre betydelse.

Är du den lagspelare som kan komplettera vår organisation vill vi att du hör av dig!


Våra tjänster:

• Brand- och explosionsskydd (LBE, LSO, PBL, ATEX produkt- och användardirektiv, etc.)

• Risker vid kemikaliehantering

• Tillstånd- och tillsynshantering

• Riskbedömning (Analysledning m.m.)

• Konsekvensutredningar (Brand, explosion, kemikalieutsläpp, mm.)

• Samordnad riskhantering (Med utgångspunkt från företagets samlade behov, inte myndigheternas krav!)

• Organisationsstöd (SHE-samordning, Brand- & Föreståndarorganisation, mm.)

• Olycksutredningar

• Utbildning och konferens (www.brandfarligvara.se)


Vårt mål:

• Att vara en rikstäckande konsultorganisation som kan möta industrins behov av kvalificerat konsultstöd inom riskhantering.

• Främst inriktar vi oss på landets Seveso- och LSO §2:4-företag, samt de flera tusen anläggningar som hanterar brännbart damm och brandfarliga varor i tillståndspliktiga mängder.


Du:

• är förmodligen ingenjör med flera års arbetslivserfarenhet

• förstår industriprocesser och industrins behov av stöd

• har kunskaper inom en eller flera av våra tjänsteområden

• har gärna konsulterfarenhet och trivs med den rollen

• är en intresserad och engagerad person som alltid gör ditt bästa utifrån dina kunskaper och dina personliga egenskaper